Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ

Ημερίδα ΣΓΚ με τον Δήμο Καστοριάς

Θέμα: Η ιστορία της γούνας και η συμβολή των γουνοποιών στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους.

Ομιλητής: Πουλιόπουλος Λεωνίδας

Διαβάστε την ομιλία στο συννημένο PDF

AttachmentSize
κ. ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ.pdf1.17 MB

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br /> <h2> <h3> <h4>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs