ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 41ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016

Σας γνωρίζουμε ότι η 41η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί από 5-8 Μαΐου 2016  (Πέμπτη - Κυριακή) στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. 
                                     ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br /> <h2> <h3> <h4>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs