Γενικές πληροφορίες

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΝΑΣ
Μια επιτυχημένη ιστορική πορεία εδώ και 700 χρόνια

Γύρω στο 13ο αιω. : υπολογίζεται ότι ξεκινά οργανωμένα στην Καστοριά η επεξεργασία δερμάτων και γούνας.

Από το 16ο αιω. : αυξάνεται η ζήτηση των γουναρικών καθώς αποτελεί πλέον στοιχείο κοινωνικής ανάδειξης, πέρα από προστασία ενάντια στο κρύο. Ακολουθούν εισαγωγές πρώτων υλών από το εξωτερικό και τελική εμπορική παροχή έτοιμων γουναρικών σε όλη την Ευρώπη.

Το 18ο αιω. : βασικό πια ένδυμα κομψότητας, η γούνα επιδέχεται την τεχνολογία της εποχής, με μηχανήματα επεξεργασίας αλλά και εισαγωγές συρραφής των αποκομμάτων στην Καστοριά.

Μετά το 1950: σημειώνεται αλματωδώς εξέλιξη χάρη στην απαράμιλλη τεχνική και στο μεράκι των γουνοποιιών της Καστοριάς, όπου πλέον καθίσταται το σημαντικότερο διεθνές κέντρο επεξεργασίας γουναρικών.

Σήμερα : Ο κλάδος της γουνοποιίας σέβεται το οικολογικό σύστημα και ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες για τη διατήρηση του οικοσυστήματος. Η πρώτη ύλη προέρχεται από ειδικά εκτροφεία και συγκεκριμένους νόμους λειτουργίας και ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης των γουνοφόρων ζώων.

Κάθε γουναρικό αποτελεί ένα εξαιρετικό έργο ποιότητας και τεχνικής.

Μέσα από παραδοσιακά μυστικά της τέχνης, πατροπαράδοτη μορφή επεξεργασίας αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη που συμπληρώνει την παράδοση και επιβραβεύει με διεθνείς διακρίσεις.

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs