Μαθητής σχολής γουνοποιίας αναζητά εργασία

Ο κ.Νικολαίδης Δημήτριος, μαθητής στη σχολή γουνοποιίας ζητά απασχόληση σε γουνοποιιτική επιχείρηση.

Επαφές: 
6984598946

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs