Κοφτάς με μεγάλη εμπειρία αναζητά εργασία

Κοφτάς με μεγάλη εμπειρία ζητά εργασία. 
Στοιχεία επικοινωνίας : Τερζόπουλος Ηλίας κιν. 6973287485

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs