Απόφοιτες του ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδυμάτων Κιλκίς αναζητούν εργασία σε γουνοποιητική επιχείρηση

H Κα Μάγγου Βαρβάρα (αρ. κινητού 6979290940) και η Κα Αρμενιάκου Ειρήνη (αρ. κινητού 6979579630) απόφοιτες του ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ενδυμάτων Κιλκίς αναζητούν εργασία σε γουνοποιητική επιχείρηση. Τα βιογραφικά τους σημειώματα έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη ενότητα του site.

Ελληνική Ομοσπονδία Γουνας

Konstantinou Furs